Parking

ที่จอดรถส่วนลด

Parking
พบโรงแรมบอสตันมีที่จอดรถในราคาพิเศษที่ Stuart Street Garage ตั้งอยู่ที่ 200 Stuart Street ค่าบริการ $ 26 เหรียญต่อ 24 ชั่วโมงบัตรยืนยันความยินดีมีให้บริการที่โต๊ะ ทางเข้าโรงรถตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของ Charles Street ทางเหนือของโรงแรม