Gumagamit ng cookies ang website na ito para mas mapaganda ang browsing experience mo. Sa patuloy na paggamit ng website na ito, pinapayagan mo ang paggamit ng cookies sa device mo ayon sa pagsasalarawan sa aming Cookie Policy.
Book Na!

Paradahan

Diskwento sa Paradahan

31966640
Natagpuan ang Hotel Boston na nag-aalok ng paradahan sa diskwento na rate sa Stuart street Garage na matatagpuan sa 200 Stuart Street. Ang bayad ay $ 26 dolyar para sa hanggang 24 na oras. Available ang validation ticket sa desk. Ang pasukan sa garahe ay matatagpuan sa kaliwang bahagi ng Charles Street sa hilaga ng hotel.

Isara